فعالیت بزرگترین پیست تست خودروی دنیا درنزدیکی پایتخت

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به سرعت بخشیدن بر روند فعالیت های مجموعه سرزمین ایرانیان گفت: بزرگترین گمرک کشور و بزرگترین پیست تست خودرو دنیا در این اولین ابرپروژه ایران و در کمترین فاصله تا تهران قرار دارد.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: تسریع روند فعالیت های مجموعه سرزمین ایرانیان/ فعالیت بزرگترین پیست تست خودروی دنیا در نزدیکی پایتخت