سرخط
اراک - ایرنا - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: قطار فرهنگ این استان مدت هاست که از ریل خارج شده و برگرداندن آن به مسیر اصلی نیازمند عزم جدی و همراهی همه بخش ها است.