سرخط
مهاجم تیم ملی گفت: فطر تیم قدرتمندی به‌ویژه از نظر فیزیکی است و آنها در شرایط خوبی قرار دارند.