هوای کردستان ناسالم است

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: چهارمین نشست سران حکومت افغانستان برای حل اختلافات برگزار شد