پیشنهاد نماینده تهران در مورد حق تبلیغات تلویزیونی در کمیسیون فرهنگی تصویب شد

کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد نماینده تهران را در خصوص حق تبلیغات تلویزیونی تصویب کرد و برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس فرستاده شد.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: تصویب پیشنهاد نماینده تهران درباره حق تبلیغات تلویزیونی مسابقات ورزشی