تصویب پیشنهاد نماینده تهران درباره حق تبلیغات تلویزیونی در کمیسیون فرهنگی

منبع خبر: فوتبالی‌ترین

اخبار مرتبط: تصویب پیشنهاد نماینده تهران درباره حق تبلیغات تلویزیونی مسابقات ورزشی