پیشنهاد نماینده تهران در مورد حق تبلیغات تلویزیونی در کمیسیون فرهنگی تصویب شد

منبع خبر: فوتبالی‌ترین

اخبار مرتبط: تصویب پیشنهاد نماینده تهران درباره حق تبلیغات تلویزیونی مسابقات ورزشی