جستجو برای یافتن حیات فرازمینی در ستاره ای با فاصله ۹۴ سال نوری از زمین

با وجود اینکه ستاره شناسان تقریبا اطمینان دارند که نشانه های یافت شده از سوی تلسکوپ رادیویی روسیه نمی تواند نشانه حیات فرازمینی باشد با این حال اخترشناسان کالیفرنیایی همراه با محققان روس به بررسی و رص

منبع خبر: یورو نیوز

اخبار مرتبط: جستجو برای یافتن حیات فرازمینی در ستاره ای با فاصله ۹۴ سال نوری از زمین