سرخط
مسابقات صبح روز نخست مرحله اول رقابت های لیگ کشتی باشگاه های کشور برگزار شد.