دستگیری فردی با دو تابعیت ایرانی-آمریکایی در گرگان توسط سپاه

سازمان اطلاعات سپاه نینوا استان گلستان، فردی با دو تابعیت ایرانی - آمریکایی را دستگیر کرد.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: دستگیری فردی با تابعیت ایرانی - آمریکایی در گرگان توسط سپاه