سرخط
گرگان - ایرنا - استاندار گلستان گفت: این استان یکی از استان های حادثه خیز کشور است که اتفاقات فراوان رخ داده در مناطق مختلف این خطه فراهم بودن هر چه بهتر امکانات و تجهیزات روزآمد بخش پزشکی قانونی را ضروری می کند.