دستگیری فردی با تابعیت ایرانی - آمریکایی در گرگان

فردی با تابعیت ایرانی ـ آمریکایی توسط سازمان اطلاعات سپاه نینوا استان گلستان در گرگان دستگیر شد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: دستگیری فردی با تابعیت ایرانی - آمریکایی در گرگان توسط سپاه