سرخط
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران استان گلستان (نینوا) فردی با دو تابعیت ایرانی - آمریکایی را دستگیر کرد.