دو تابعیتی‌ها مورد توجه دشمن هستند

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: سپاه دوتابعیتی‌ها را مورد توجه بیگانگان می‌داند