سرخط
سپاه پاسداران استان گلستان ایران اعلام کرده است که یک شهروند ایرانی دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی را پس از بازگشت به ایران بازداشت کرده است. فرد بازداشتی به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.