ناپدیدشدگان سیاسی در ایران، انکار و مسئولیت ناپذیری حکومت

نام و پرونده ۵۲۲ نفر که طی ۳۸ سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران به شکل قهری ناپدید شده‌اند در گروه کاری ناپدید شدگان سازمان ملل ثبت شده که حدود ۱۰۰ نفر از این تعداد زن هستند.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: شفافیت دستگاه قضا و فعالیت سیاسی با برگزاری علنی دادگاه‌های جرم سیاسی فراهم می‌شود