سرخط
بازیکن تیم فوتبال سایپا گفت: قصد دارم که فوتبالم را در سایپا به اتمام برسانم.