حملات هوایی جنگنده های عربستان به شهر صنعا

جنگنده های عربستان روز چهارشنبه در حملات هوایی خود، تاسیسات خدماتی، آموزشی، درمانی و بیمارستان ها، انبارهای دارو و غذا، مدارس و منازل مردم شهر صنعا را بمباران کردند.

منبع خبر: الف

اخبار مرتبط: مرز چمن میان پاکستان و افغانستان پس از دو هفته بازگشایی شد