بانوی چریک از ریاست‌جمهوری برزیل عزل شد

مجلس سنای برزیل روز چهارشنبه با رای عدم اعتماد به دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور به ۱۳ سال حاکمیت حزب چپگرای کارگر بر نظام سیاسی در این کشور پایان دادسنای برزیل با ۶۱ رای موافق در مقابل ۲۰ رای مخالف، به برکناری دیلما روسف رییس جمهوری معلق شده این کشور رای داد.رییس جمهور معلق شده برزیل روز دوشنبه در آخرین فرصت دفاع در صحن سنا، با تکذیب اتهامات وارده، تنها هدف استیضاح خود را حمایت از منافع گروهی خاص دانست. او متهم است با تخطی از قوانین بودجه و همچنین مخفی نگه داشتن کسری بودجه، کشور را دچار بحران اقتصادی و سیاسی کرده است.میشل تمر، معاون خانم روسف در ماه مه و در پی تعلیق موقت وی قدرت را در دست گرفت و به احتمال بسیار زیاد رسما رییس جمهور برزیل خواهد شد تا پس ازقریب ۱۳ سال قدرت از دست چپها خارج شود. او وعده کرده چهارشنبه شب به وقت محلی خطاب به ملت برزیل سخنانی ایراد کند.

منبع خبر: الف

اخبار مرتبط: سنای برزیل دیلما روسف را از مقام ریاست‌جمهوری برکنار کرد