دیلما روسف از ریاست‌جمهوری برزیل عزل شد

با رای مجلس سنا، دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل به اتهام فساد از مقام خود برکنار شد. این در حالی است که خانم روسف خود را بی‌گناه می‌داند و می‌گوید این اتهام‌ها "کودتایی" است که مخالفان دولت چپ‌گرای او ترتیب داده‌اند.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: سنای برزیل دیلما روسف را از مقام ریاست‌جمهوری برکنار کرد