سرخط
با رای مجلس سنا، دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل به اتهام فساد از مقام خود برکنار شد. این در حالی است که خانم روسف خود را بی‌گناه می‌داند و می‌گوید این اتهام‌ها "کودتایی" است که مخالفان دولت چپ‌گرای او ترتیب داده‌اند.