سرخط
تهران - ایرنا - برزیل روز چهارشنبه به تلافی واکنش خشمگینانه کاراکاس نسبت به برکناری دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری،سفیر خود در ونزوئلا را برای مشورت فرا خواند.