سرخط
تهران - ایرنا - میشل تمر رئیس جمهوری جدید برزیل که پس از برکناری دیلما روسف جانشین وی شد ، در مجلس سنا سوگند خورد و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل برایش آرزوی موفقیت کرد.