رئیس جمهور جدید برزیل سوگند یاد کرد


منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: رئیس جمهوری جدید برزیل سوگند خورد/دبیر کل سازمان ملل برای تمر آرزوی موفقیت کرد