سرخط
شرکت های نفتی هند از امروز(پنجشنبه ) قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل را به ترتیب 3.38 و 2.67 روپیه در هر لیتر افزایش داد.