سوءاستفاده از امضای دو نماینده علیه مطهری

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: ۶۵ نفر از نویسندگان، روشنفکران و کنشگران سیاسی بیانیه ی سرگشاده ای در «همبستگی با مقاومت روژآوا» و محکومیت حملات اخیر ترکیه به سوریه انتشار داده اند