پزشکیان: هر ارگانی برای خودش بانک تاسیس کرده ٬ به راحتی در سیستم بانکی ایران پولشویی انجام می‌شود

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: نایب رئیس مجلس: هر ارگانی برای خودش بانک تاسیس کرده است٬ به راحتی در سیستم بانکی ایران پولشویی انجام می‌شود