سرخط
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا یکی از خبرهای صفحه اصلی خود را به پیروزی تیم ملی نوجوانان در برابر عربستان در مسابقات قهرمانی زیر 16 سال این قاره و انتخابی جام جهانی اختصاص داده است.