۴ کشته در تیراندازی در مرکز تجاری در پورلنگتون آمریکا

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: چهار کشته در تیراندازی در یک مرکز خرید ایالت واشنگتن