سرخط
سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: در آینده نزدیک خواهید دید که مربی در خارج از ایران خواهیم داشت و دنبال بازار گرمی نیستم.