منصوریان: از انگلیس پیشنهاد مربیگری دارم

سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: در آینده نزدیک خواهید دید که مربی در خارج از ایران خواهیم داشت و دنبال بازار گرمی نیستم.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: منصوریان:پیشنهادانگلیس‌دروغ‌نبود،به‌برخی‌فشارآمده!