سرخط
گرگان - ایرنا- صبجگاه مشترک نیروی انتظامی، شورای برنامه ریزی، مصاحبه مدیرکل اوقاف و امور خیریه و آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از مهمترین رویدادهای امروز یکشنبه استان گلستان است.