مقام معظم رهبری: امنیت، رکن اساسی پیشرفت کشور و نیروی انتظامی رکن تأمین امنیت است

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: نحوه حمایت از ابداعات مهندسی ژنتیک در نظام حقوق مالکیت فکری و حقوق ایران