دیدار ظریف با وزیر اقتصاد آلمان انجام نشد

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: دیدار ظریف هم با وزیر اقتصاد آلمان انجام نشد