مبنا و هدف مسؤولیت انتظامی پزشک، خواستگاه و غایت اخلاقی حقوق پزشکی

در پرداختن به مبنا، پرسش از «چرایی» است. چرا برای پزشک مسؤولیت انتظامی ایجاد می‌شود؟ اما در کنکاش از هدف، منظور این است که بدانیم «برای چه» پزشک با مسؤولیت انتظامی مواجه می‌شود؟

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: مبنا و هدف مسؤولیت انتظامی پزشک، خواستگاه و غایت اخلاقی حقوق پزشکی