پاسخ جنتی به شایعه استعفایش/ «چند روز صبر کنید»

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: پاسخ جنتی به شایعه رفتنش از وزارت ارشاد