پاسخ جنتی به شایعه رفتنش از وزارت ارشاد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره رفتن و نرفتنش از وزارت ارشاد گفت: چند روز صبر کنید تا نتیجه مشخص شود.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: پاسخ جنتی به شایعه رفتنش از وزارت ارشاد