سیامند رحمان و زهرا نعمتی تاریخ سازان پارالمپیک ریودوژانیرو

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: ترامپ یا کلینتون: حکومت دیوان یا دیوان حکومتی