تساوی مس کرمان برابر خیبر ۱۰ نفره

تیم خیبر خرم آباد در خانه برابر تیم مس کرمان با تساوی بدون گل متوقف شد.

منبع خبر: ورزش ۳

اخبار مرتبط: آلاوس و مالاگا به تساوی رضایت دادند