جلسه کمیسیون امنیت برای بررسی گزارش برجام

نقوی افزود: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین از کمیته هسته‌ای به جهت تلاش مضاعف در تهیه گزارش اجرای برجام تشکر کرد، در ادامه این جلسه، آقای ذوالنور رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون گزارشی از روند تهیه گزارش 6 ماهه اجرای برجام و چارچوب و محتوای این گزارش ارائه کرد و گفت که رویکرد ما در تهیه گزارش، محور قرار دادن منافع ملی کشور، عهدشکنی و بدعهدی‌های طرف مقابل به خصوص آمریکایی‌ها و آخرین وضعیت اجرا در میدان عمل بوده است.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: بررسی گزارش اجرای برجام در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس