تساوی پرگل السد در حضور پورعلی گنجی و ژاوی

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: آلاوس و مالاگا به تساوی رضایت دادند