۱۲:۲۹ خبری ناگوار برای پرسپولیس | کسر امتیاز از این تیم

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: کسر امتیاز از پرسپولیس توسط فیفا جدی شد