سرخط
صلا امیدی به کمیته انضباطی نداریم، آنها فقط شنبه‌ها می‌آیند و نمی‌دانم بقیه هفته کجا می‌روند با اینکه من خودم آقای حسن‌زاده را دوست دارم ولی تلاش می‌کنم اصلا کارم به کمیته انضباطی کشیده نشود. ترجیح می‌دهم اگر مشکلی با کسی داشته باشم کارم به قوه قضائیه کشیده شود تا به کمیته انضباطی.