اعتراض متقاضیان مسکن مهر در نمایشگاه مطبوعات

       

منبع خبر: الف

اخبار مرتبط: تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در نمایشگاه مطبوعات