مجلس نمایندگان آمریکا طرح منع فروش هواپیما به ایران را تصویب کرد

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: منع فروش هواپیما به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد