اردوغان اروپا را تهدید کرد: مرزها را به روی پناهجویان باز می‌کنم

تنش میان اتحادیه اروپا و ترکیه. ابتدا پارلمان اروپا مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را معلق کرد، اکنون رییس جمهوری ترکیه تهدید کرده که پناهجویان را به اروپا سرازیر می‌کند.

منبع خبر: رادیو زمانه

اخبار مرتبط: تهدید اردوغان علیه اروپا تا چه حد قابل اجراست؟