درخواست اسنودن برای سفر امن به نروژ رد شد

درخواست اسنودن برای سفر امن به نروژ رد شد
پیک ایران


دیوان عالی نروژ درخواست ادوارد اسنودن را برای تضمین آزادی و عدم استردادش به آمریکا رد کرده است.

به گزارش بی بی سی، آقای اسنودن می‌خواست برای دریافت یک جایزه آزادی بیان به نروژ برود.

پیش از این دادگاهی در اسلو، پایتخت نروژ، درخواست آقای اسنودن برای تضمین عدم استردادش را رد کرده بود.

دیوان عالی نروژ هم حکم داد از آنجا که آمریکا هنوز درخواستی برای استرداد ادوارد اسنودن نداده، نمی‌توان درباره قانونی بودن یا نبودن استرداد او حکم داد.

او در سازمان اطلاعات ملی آمریکا کار می‌کرد و جاسوسی گسترده این سازمان از شهروندان آمریکا و رهبران جهان را افشا کرد.

آقای اسنودن برای افشاگری‌هایش در آمریکا تحت تعقیب است و در صورت محکومیت ممکن است تا ۳۰ سال حبس بگیرد.

ادوارد اسنودن از زمان افشاگری‌ها در روسیه زندگی می‌کند. 

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: درخواست اسنودن برای سفر امن به نروژ رد شد