سرخط
کرمان - ایرنا - استاندار کرمان گفت: فهم سیاسی آن است که فعالان معتقد به نظام، آزادانه فعالیت کنند و ما باید فضا را فراهم کنیم تا جوانان بدانند هر کسی خلاف می کند، انقلابی نیست.