رایزنی خصوصی آخوندی با استیضاح‌کنندگان

وزیر راه برای رایزنی با نمایندگان استیضاح کننده امروز نشست های جداگانه‌ای با آنها در دفتر شخصی خود برگزار کرد.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: رایزنی خصوصی آخوندی با استیضاح‌کنندگان در دفتر شخصی خود