ذوالقدر: در پی طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر۱۵ سال حتی با اجازه ولی هستیم

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: ازدواج دختران زیر ۱۳ و پسران زیر ۱۵ سال ممنوع