سرخط
احمد نور اللهی ،بین بازیکنان اولیه ترکیب بازی 2 تیم فوتبال پرسپولیس وسیاه جامگان ،پنجمین کاپیتان محسوب می شد که در ترکیب 2 تیم حضور داشته است .