سرخط
احمد نوراللهی در آخرین حضورش در پرسپولیس در ترکیب اصلی قرار گرفت تا فرصت وداعی باشکوه در این تیم را داشته باشد.